【110-2 Amundi鋒裕匯理投資創新獎學金】獲獎名單

  • 2022-06-23
  • 黃致源
   【110-2 Amundi鋒裕匯理投資創新獎學金】
                                      獲獎名單公告

                                         
序號 姓名 系級 年級
1 劉O伶 資訊管理學系 碩一
2 施O樺 財務管理學系 碩二
3 李O軒 財務管理學系 碩二
4 許O羚 資訊管理學系 碩一
5 闕O恩 風險管理與保險學系 大四  恭喜以上獲獎同學!