Chairman

Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
HUNG-CHAO YU
JIA-CHI HUANG
CHANG-YA HU
SHIH-KUEI LIN
YU-ZEN LI
YI-CHIA CHIU
陳 俊元

Chair

Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
TING-WONG CHENG
ANNE WU
TING-PENG LIANG
GENE C.LAI LAI
MING-CHE CHEN

Honorary

Name Email
Name Email
YEH-YUN LIN
CHANG-BIN LIU

Full-time

Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
Name Email
JYH-SHEN CHIOU
WEI-CHI TSAI
Tzu-Ju Peng
LIEN-TI BEI
CHIEN-WEI YANG
SHIH CHING LIU
WEN-YING WANG
LING-TAI LYNETTE CHOU
MING-CHIN CHEN
CHEN-LUNG CHIN
JIA-LANG SENG
WU-CHUN CHI
WAN-YING LIN
JIA-WEN LIANG
LING-CHING CHAN
YU-SHEN CHEN
I-MIN LIN
CHIEN-MIN PAN
Yu-Tzu Chang
YUNG-CHIEN LOU
TZU-SHIAN HAN
LEI-YU WU
KUO-FENG HUANG
SHWU-MIN HORNG
MING-SHIOW LO
LI-MING CHEN