View count: 14078

Former Deans

Dean Period
Wei, Tsung-Shu 1958.08~1969.07
Jen, Wei-Chu 1969.08~1974.07
Lu, Chuan-Ting 1974.08~1980.07
Chi, Fu-Sheng 1980.08~1985.07
Cheng, Ting-Wong 1985.08~1991.07
Lin, Ing-Feng 1991.08~1997.07
Waung, Wanye Yin-Yuh 1997.08~1999.01
Yu, Chwo-Ming (Acting Dean) 1999.01~1999.07
Wu, Se-Hwa 1999.08~2005.07
Chow, Edward Hsing-Yi 2005.08~2008.07
Su, Robert K. 2008.08~2010.07
Chen, Chuen-Lung (Acting Dean) 2010.08~2011.07
Tang, Kwei 2011.08~2017.07
Tsai, Wei-Chi 2017.08~2023.07